ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => PNI580002
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 22450
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 46.2   ตรว.
  ที่ตั้ง => 26 หมู่ 1 ถ.สายรามัน-มายอ  ต.ลุโบะยิไร  อ. มายอ จ. ปัตตานี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 270,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 2 ห้องโถง 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน