ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK570052
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 1332/2
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 59.65   ตรว.
  ที่ตั้ง => 1332/2 ชั้น 2 อาคารเลขที่ 1 อาคารเอสคอนโด สุขุมวิท 50  ต.พระโขนง  อ. คลองเตย จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 2,950,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 1332/2 ชั้น 2 อาคารเลขที่ 1 อาคารเอสคอนโด สุขุมวิท 50 (ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 23456) [เนื้อที่ 59.65 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ (ดูแบบ 360 องศา)    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน