ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK570041
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 1332/73
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 59.87   ตรว.
  ที่ตั้ง => 1332/73 ชั้น 8 เอสคอนโดสุขุมวิท 50  ต.พระโขนง  อ. คลองเตย จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 3,000,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 1332/73 ชั้น 8 อาคารเลขที่ 1 อาคารชุดเอสคอนโดสุขุมวิท 50 (ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 23456)
       
 
  รูปภาพ (ดูแบบ 360 องศา)    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน