ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SPN570009
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 129/115
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 29.09   ตรว.
  ที่ตั้ง => 129/115 ชั้น 5 อาคาร 129 สินมั่นคงคอนโดมิเนียม C,D,F ซ.สุขสวัสดิ์ 78 แยก 19 ถ.สุขสวัสดิ์  ต.บางจาก  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 240,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 129/115 ชั้น 5 อาคาร 129 อาคารชุดสินมั่นคงคอนโดมิเนียม C,D,F เนื้อที่ 29.09 ตร.ม.
       
 
  รูปภาพ    
        
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน