ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK570031
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 190/100
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 31.63   ตรว.
  ที่ตั้ง => 190/100 ชั้น 8 อาคารบี อาคารชุดเมโทรพาร์ค สาทร 3-1  ต.บางหว้า  อ. ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,500,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 190/100 ชั้น 8 อาคารบี อาคารชุดเมโทรพาร์ค สาทร 3-1 ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 146481, 146482, 146483 [เนื้อที่ 31.63 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน