ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => PKN570052
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 30/300
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 52.07   ตรว.
  ที่ตั้ง => 30/300 ห้อง D7 ชั้น 8 อาคาร 1 บ้านกลางหัวหินคอนโด  ต.หัวหิน  อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
  ราคาเริ่มต้นขาย => 2,200,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 30/300 ห้อง D7 ชั้นที่ 8 อาคารเลขที่ 1 บ้านกลางหัวหินคอนโด ตั้งอยู่บน ฉ.6338,68641 ตราจองเลขที่ 2987 [เนื้อที่ 52.07 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
        
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน