ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => PKN570023
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 30/200
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 1   งาน 57.31   ตรว.
  ที่ตั้ง => 30/200 ห้อง A1 ชั้น 6 อาคาร 1 บ้านกลางหัวหินคอนโด  ต.หัวหิน  อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
  ราคาเริ่มต้นขาย => 6,400,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 30/200 ห้อง A1 ชั้นที่ 6 อาคารเลขที่ 1 บ้านกลางหัวหินคอนโด ตั้งอยู่บน ฉ.6338,68641 ตราจองเลขที่ 2987 [เนื้อที่ 157.31 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
        
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน