ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SKA570001
  เลขที่ทรัพย์สิน => 790000102
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 11642
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 2   งาน 79   ตรว.
  ที่ตั้ง => 8 หมู่ 2  ต.ลำไพล  อ. เทพา จ. สงขลา
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,700,000  บาท
       
  รายละเอียด => 1.บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น 1 หลัง 2.บ้านปูน 2 ชั้น 1 หลัง(รั้วเดียวกัน) (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน