ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SPN5306
  เลขที่ทรัพย์สิน => 710270018
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 132/80
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 28.97   ตรว.
  ที่ตั้ง => 132/80 ชั้น 4 อาคารชุดสินมั่นคงคอนโดมิเนียม  ต.บางจาก  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 170,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 132/80 ชั้น 4 อาคารเลขที่ 132 ชื่ออาคารชุดสินมั่นคงคอนโดมิเนียม ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2538 [เนื้อที่ 28.97 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน