ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => UTI5303
  เลขที่ทรัพย์สิน => 761000005
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => อาคารพาณิชย์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 24621
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 20   ตรว.
  ที่ตั้ง => -  ต.สะแกกรัง  อ. เมือง จ. อุทัยธานี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 320,000  บาท
       
  รายละเอียด => อาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน