ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => UDT5302
  เลขที่ทรัพย์สิน => 753000008
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ทาวน์เฮ้าส์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 14482
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 1   งาน 18   ตรว.
  ที่ตั้ง => หมู่ 5 ถนนอุตรดิตถ์-วังกะพี้ (1040)  ต.บ้านเกาะ  อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์
  ราคาเริ่มต้นขาย => 850,000  บาท
       
  รายละเอียด => ทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น จำนวน 5 หลัง
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน