ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => ATG560003
  เลขที่ทรัพย์สิน => 714000028
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านแฝด
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 11652
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 1   งาน 96   ตรว.
  ที่ตั้ง => 43 หมู่ 3  ต.หลักฟ้า  อ. ไชโย จ. อ่างทอง
  ราคาเริ่มต้นขาย => 650,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านแฝด 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน