ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => UDT560022
  เลขที่ทรัพย์สิน => 753000144
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ทาวน์เฮ้าส์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 53703
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 33   ตรว.
  ที่ตั้ง => 118/13 หมู่ 4 ถ.เจริญบัณฑิต  ต.ท่าอิฐ  อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,000,000  บาท
       
  รายละเอียด => ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
 
       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน