ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => NMA560015
  เลขที่ทรัพย์สิน => 730000117
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ทาวน์เฮ้าส์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 207360
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 25   ตรว.
  ที่ตั้ง => 500/75 หมู่ 5 หมู่บ้านธนาพูน 2  ต.หัวทะเล  อ. เมือง จ. นครราชสีมา
  ราคาเริ่มต้นขาย => 650,000  บาท
       
  รายละเอียด => ทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน