ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => AYA560046
  เลขที่ทรัพย์สิน => 713000155
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => อาคารพาณิชย์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 60279
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 18   ตรว.
  ที่ตั้ง => 68/16 หมู่บ้านสมหวังทรัพย์หมื่นแสน หมู่ 3  ต.สามเรือน  อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
  ราคาเริ่มต้นขาย => 2,200,000  บาท
       
  รายละเอียด => อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน