ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => RET560005
  เลขที่ทรัพย์สิน => 745000042
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 1064,โฉนดที่ดิน 18920
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 2   งาน 91.3   ตรว.
  ที่ตั้ง => 314 หมู่ 3  ต.แวง  อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,300,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 1 ชั้น และที่ดินว่างเปล่า (บริเวณรั้วเดียวกัน)
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน