ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => RYG560011
  เลขที่ทรัพย์สิน => 721000091
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ทาวน์เฮ้าส์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 61127,โฉนดที่ดิน 61128
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 40   ตรว.
  ที่ตั้ง => 99/41 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านวิจิตราทาวน์เฮ้าส์ ถนนบ้านบึง - แกลง  ต.กระแสบน  อ. แกลง จ. ระยอง
  ราคาเริ่มต้นขาย => 650,000  บาท
       
  รายละเอียด => ทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น (ปลูกคร่อมบนที่ดิน 2 แปลง)
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน