ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => RET560001
  เลขที่ทรัพย์สิน => 745000038
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 42959
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 1   งาน 11   ตรว.
  ที่ตั้ง => 22 หมู่ 10  ต.ภูเงิน  อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
  ราคาเริ่มต้นขาย => 400,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 
       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน