ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => PNI5201
  เลขที่ทรัพย์สิน => 794000001
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 21146,โฉนดที่ดิน 21147,โฉนดที่ดิน 21148
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 1   งาน 50   ตรว.
  ที่ตั้ง => 85/2  ต.ควนโนรี  อ. โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 3,200,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 2 ชั้น (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 
       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน