ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => NON550009
  เลขที่ทรัพย์สิน => 711000140
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 140/665
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 30   ตรว.
  ที่ตั้ง => 140/665 ชั้น 5 อาคารชุดน้ำเพชรคอนโดทาวน์ อาคาร B  ต.ตลาดขวัญ  อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 260,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุด 1 ห้อง 1 ห้องโถง 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว ตั้งอยู่บน ฉ.40627 [เนื้อที่ 30 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน