ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SPN5339_1
  เลขที่ทรัพย์สิน => 710270184
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 127/63
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 28.97   ตรว.
  ที่ตั้ง => 127/63 ชั้น 4 อาคาร 127 สินมั่นคงคอนโดมิเนียม  ต.บางจาก  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 170,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 127/63 ชั้น 4 อาคารเลขที่ 127 สินมั่นคงคอนโดมิเนียม 7,8,9 ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 235650, 235665, 235666, 235718 [เนื้อที่ 28.97 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน