ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => LPG5476
  เลขที่ทรัพย์สิน => 752000158
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => โรงเรียน
  เอกสารสิทธิ์ => น.ส.3 ก. 6627,น.ส.3 ก. 6628,น.ส.3 ก. 8838
  เนื้อที่ =>
42   ไร่ 2   งาน 84   ตรว.
  ที่ตั้ง => 192/1 หมู่ 12  ต.ล้อมแรด  อ. เถิน จ. ลำปาง
  ราคาเริ่มต้นขาย => 37,000,000  บาท
       
  รายละเอียด => โรงเรียน (โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพาณิชยการ)
       
 
  รูปภาพ    
        
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน