ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK5487
  เลขที่ทรัพย์สิน => 710000178
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 87/210
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 25.73   ตรว.
  ที่ตั้ง => 87/210 ชั้น 9 อาคารเค อาคารชุดนิรันทร์เรซิเดนซ์ 5  ต.หนองบอน  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 270,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 87/210 ชั้น 9 อาคารเค อาคารชุดนิรันดร์เรซิเดนซ์ 5 [เนื้อที่ 25.73 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน