ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => LOP5406
  เลขที่ทรัพย์สิน => 715000052
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 52331
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 40   ตรว.
  ที่ตั้ง => 98/28 หมู่ 2  ต.ป่าตาล  อ. เมือง จ. ลพบุรี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 500,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 1 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
 
       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน