ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SNI5426
  เลขที่ทรัพย์สิน => 784000088
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 32133
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 2   งาน 24   ตรว.
  ที่ตั้ง => 47/1 ม.3  ต.นําพุ  อ. บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,050,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยวชั้นเดียว
       
 
  รูปภาพ    
 
       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน