ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => NON5451
  เลขที่ทรัพย์สิน => 711000120
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 150611
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 56.2   ตรว.
  ที่ตั้ง => 109/56 หมู่ 5 หมู่บ้านคูณทรัพย์รดา  ต.บางรักพัฒนา  อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 3,500,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 2 ชั้น (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 
       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน