ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => CMI5440
  เลขที่ทรัพย์สิน => 750000133
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 175/2
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 60.85   ตรว.
  ที่ตั้ง => 175/2 ชั้น1 อาคารเลขที่ 175 เจ.ซี.ฮิลล์เพลส  ต.ช้างเผือก  อ. เมือง จ. เชียงใหม่
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,000,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 175/2 ชั้น1 อาคารเลขที่ 175 เจ.ซี.ฮิลล์เพลส ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2536 ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 77014 [เนื้อที่ 60.85 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน