ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SPN5447
  เลขที่ทรัพย์สิน => 710270177
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 127/72
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 28.97   ตรว.
  ที่ตั้ง => 127/72 ชั้นที่ 4 อาคารเลขที่ 127 อาคารชุดสินมั่นคงคอนโดมิเนียม 7,8,9  ต.บางจาก  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 200,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 127/72 ชั้นที่ 4 อาคารเลขที่ 127 อาคารชุดสินมั่นคงคอนโดมิเนียม 7,8,9 เนื้อที่ 28.97 ตารางเมตร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2539 ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 235650,235665,235666,235718
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน