ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => AYA5417
  เลขที่ทรัพย์สิน => 713000065
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ทาวน์เฮ้าส์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 18808
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 23   ตรว.
  ที่ตั้ง => 13/14 หมู่ 6  ต.ท่าเจ้าสนุก  อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา
  ราคาเริ่มต้นขาย => 400,000  บาท
       
  รายละเอียด => ทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน