ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => AYA5427
  เลขที่ทรัพย์สิน => 713000075
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 19404
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 37   ตรว.
  ที่ตั้ง => 233 หมู่ 4  ต.ปากจั่น  อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา
  ราคาเริ่มต้นขาย => 498,800  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 1 ชั้น (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน