ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => NON5427
  เลขที่ทรัพย์สิน => 711000096
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านแฝด
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 9436
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 1   งาน 2   ตรว.
  ที่ตั้ง => หมู่บ้านบ้านสวนเมืองนนท์  ต.ไทรใหญ่  อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,200,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านแฝด 2 ชั้น เล่นระดับ 3 ระดับ
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน