ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK5449
  เลขที่ทรัพย์สิน => 710000140
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 69/256
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 25.48   ตรว.
  ที่ตั้ง => 69/256 ชั้น 7 อาคาร I อาคารชุดนิรันดร์เรซิเดนซ์ 3  ต.ดอกไม้  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 280,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 69/256 ชั้น 7 อาคาร ไอ อาคารชุดนิรันดร์เรซิเดนซ์ 3 [เนื้อที่ 25.48 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน