ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK5427
  เลขที่ทรัพย์สิน => 710000118
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 179/289
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 25.08   ตรว.
  ที่ตั้ง => 179/289 ชั้น 6 อาคารเค อาคารชุดนิรันดร์ เรซิเดนซ์ 1  ต.ดอกไม้ (บางแก้ว)  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 280,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 179/289 ชั้น 6 อาคารเค อาคารชุดนิรันดร์ เรซิเดนซ์ 1 [เนื้อที่ 25.08 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน