ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => LPG5414
  เลขที่ทรัพย์สิน => 752000096
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 156307
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 1   งาน 4   ตรว.
  ที่ตั้ง => หมู่บ้านเด่นสโรชา  ต.พิชัย  อ. เมือง จ. ลำปาง
  ราคาเริ่มต้นขาย => 800,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 1 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน