ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => NSN5408
  เลขที่ทรัพย์สิน => 760000027
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ทาวน์เฮ้าส์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 55057
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 19   ตรว.
  ที่ตั้ง => 31/5 ซอยพันธุรัตน์  ต.ตาคลี  อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์
  ราคาเริ่มต้นขาย => 450,000  บาท
       
  รายละเอียด => ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน