ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SKA5415
  เลขที่ทรัพย์สิน => 790000057
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 7867
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 1   งาน 54   ตรว.
  ที่ตั้ง => 92 หมู่ 4  ต.กำแพงเพชร  อ. รัตภูมิ จ. สงขลา
  ราคาเริ่มต้นขาย => 930,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านเดี่ยว 1 ชั้น
       
 
  รูปภาพ    
 
       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน