ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SKA5411
  เลขที่ทรัพย์สิน => 790000053
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ที่ดินว่างเปล่า
  เอกสารสิทธิ์ => น.ส.3 ก. 354
  เนื้อที่ =>
3   ไร่ 0   งาน 41   ตรว.
  ที่ตั้ง => -  ต.วัดขนุน  อ. สิงหนคร จ. สงขลา
  ราคาเริ่มต้นขาย => 580,000  บาท
       
  รายละเอียด => ที่ดินว่างเปล่า
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน