ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => PTT5407
  เลขที่ทรัพย์สิน => 712000073
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 70/490
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 31.26   ตรว.
  ที่ตั้ง => 70/490 อาคารชุดเกศรีคอนโด ชั้น 8  ต.คลองหนึ่ง  อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 350,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุด 70/490 อาคารเลขที่ 4/2537 อาคารชุดเกศรีคอนโด ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 2043 เนื้อที่โฉนด 2-0-87 ไร่ [เนื้อที่ 31.26 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน