ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SPN5402
  เลขที่ทรัพย์สิน => 710270132
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 129/117
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 29.75   ตรว.
  ที่ตั้ง => 129/117 ชั้น 5 อาคารเลขที่ 129 สินมั่นคงคอนโดมิเนียม ซี,ดี,อี,เอฟ  ต.บางจาก  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 190,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุด 129/117 ชั้น 5 อาคารเลขที่ 129 สินมั่นคงคอนโดมิเนียม ซี,ดี,อี,เอฟ [เนื้อที่ 29.75 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน