ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SPN5397
  เลขที่ทรัพย์สิน => 710270109
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 127/101
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 29.09   ตรว.
  ที่ตั้ง => 127/101 ชั้น 5 อาคารเลขที่ 127 สินมั่นคงคอนโดมิเนียม 7,8,9  ต.บางจาก  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 170,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุด 127/101 ชั้น 5 อาคารเลขที่ 127 สินมั่นคงคอนโดมิเนียม 7,8,9 [เนื้อที่ 29.09 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน