ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => PTT5346
  เลขที่ทรัพย์สิน => 712000049
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ทาวน์เฮ้าส์
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 41680
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 35   ตรว.
  ที่ตั้ง => 40/161 หมู่บ้านธัญญาพร  ต.ลำผักกูด  อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 800,000  บาท
       
  รายละเอียด => ทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน