ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => PCT5312
  เลขที่ทรัพย์สิน => 766000016
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => บ้านเดี่ยว
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 14420
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 92   ตรว.
  ที่ตั้ง => 169/1 หมู่ 4  ต.วัดขวาง  อ. โพทะเล จ. พิจิตร
  ราคาเริ่มต้นขาย => 550,000  บาท
       
  รายละเอียด => บ้านตึกชั้นเดียว
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน