ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => NTM5317
  เลขที่ทรัพย์สิน => 773000061
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => โรงเรียน
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 43764,โฉนดที่ดิน 44712,โฉนดที่ดิน 44713,โฉนดที่ดิน 19978,โฉนดที่ดิน 19977,โฉนดที่ดิน 19975,โฉนดที่ดิน 3969,โฉนดที่ดิน 14282,โฉนดที่ดิน 36572,โฉนดที่ดิน 75965,โฉนดที่ดิน 45153,โฉนดที่ดิน 61162,โฉนดที่ดิน 47283,โฉนดที่ดิน 47282
  เนื้อที่ =>
10   ไร่ 0   งาน 82   ตรว.
  ที่ตั้ง => -  ต.พระประโทน  อ. เมือง จ. นครปฐม
  ราคาเริ่มต้นขาย => 139,430,000  บาท
       
  รายละเอียด => สถาบันการศึกษาเอกชน "วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม" (หมายเหตุ ทรัพย์ยังมีผู้อยู่อาศัยและธนาคารขายตามสภาพ)
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน