ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SPN5333
  เลขที่ทรัพย์สิน => 710270045
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 124/70
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 29   ตรว.
  ที่ตั้ง => 124/70 ชั้น 4 อาคารเลขที่ 124 อาคารเอ สินมั่นคงคอนโดมิเนียม  ต.บางจาก  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 170,000  บาท
       
  รายละเอียด => กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 124/70 ชั้น 4 อาคารเลขที่ 124 (อาคารเอ) สินมั่นคงคอนโดมิเนียม A,B
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน