ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => PTT5326
  เลขที่ทรัพย์สิน => 712000029
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ที่ดินว่างเปล่า
  เอกสารสิทธิ์ => โฉนดที่ดิน 34657
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 2   งาน 40   ตรว.
  ที่ตั้ง => -  ต.หนองสามวัง  อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี
  ราคาเริ่มต้นขาย => 500,000  บาท
       
  รายละเอียด => ที่ดินว่างเปล่า
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน