ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => PKT620020
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 141/20
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 1   งาน 35.45   ตรว.
  ที่ตั้ง => 141/20 โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 2.2 ซ.ลายัน 1 ถ.สายบ้านดอน-โคกโตนด (ภก.4018)  ต.เชิงทะเล  อ. ถลาง จ. ภูเก็ต
  ราคาเริ่มต้นขาย => 8,130,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุด 1 ห้อง เนื้อที่ 135.45 ตรม.
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน