ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK5311
  เลขที่ทรัพย์สิน => 710000024
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 180/457
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 25.08   ตรว.
  ที่ตั้ง => 180/457 ชั้น 10 อาคารเอ อาคารชุดนิรันดร์เรซิเดนซ์ 1  ต.ดอกไม้  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 280,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 180/457 ชั้น 10 อาคารเอ อาคารชุดนิรันดร์เรซิเดนซ์ 1 ทะเบียนอาคารชุด 35/2537 โฉนดที่ดินเลขที่ 196541 [เนื้อที่ 25.08 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน