ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK570047
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 194/172
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 31.42   ตรว.
  ที่ตั้ง => 194/172 ชั้นที่ 7 อาคาร D อาคารชุดเมโทรพาร์ค สาทร 3-2  ต.บางหว้า  อ. ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 1,500,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 194/172 ชั้นที่ 7 อาคารดี อาคารชุดเมโทรพาร์ค สาทร 3-2 (ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 146475,146476,146477,146493) [เนื้อที่ 31.42 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน