ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => PKT620011
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 141/16
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 3   งาน 26.97   ตรว.
  ที่ตั้ง => 141/16 โครงการธรรมรินทร์ ฮิลล์ ชั้น 1 อาคาร 2.2 ซอยลายัน 1 ถ.สายบ้านดอน-โคกโตนด  ต.เชิงทะเล  อ. ถลาง จ. ภูเก็ต
  ราคาเริ่มต้นขาย => 21,260,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุด จำนวน 1 ห้อง เนื้อที่ 326.97 ตรม.
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน