left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา 
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => PKN570032
  เลขที่ทรัพย์สิน => -
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 30/330
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 1   งาน 30.76   ตรว.
  ที่ตั้ง => 30/330 ห้อง I38 (ไอ38) ชั้น 8 อาคาร 1 บ้านกลางหัวหินคอนโด  ต.หัวหิน  อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
  ราคาเริ่มต้นขาย => 5,520,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 30/330 ห้อง I38 (ไอ38) ชั้นที่ 8 อาคารเลขที่ 1 บ้านกลางหัวหินคอนโด ตั้งอยู่บน ฉ.6338,68641 ตราจองเลขที่ 2987 [เนื้อที่ 130.76 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
        
  แผนที่    
 
 
     
ยื่นคำขอเสนอซื้อทรัพย์
กลับสู่หน้าค้นหาทรัพย์สิน
 
 
Back to top สั่งพิมพ์ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.